Praha

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 | 286 | 287 | 288 | 289 | 290 | 291 | 292 | 293 | 294 | 295 | 296 | 297 | 298 | 299 | 300 | 301 | 302 | 303 | 304 | 305 | 306 | 307 | 308 | 309 | 310 | 311 | 312 | 313 | 314 | 315 | 316 | 317 | 318 | 319 | 320 | 321 | 322 | 323 | 324 | 325 | 326 | 327 | 328 | 329 | 330 | 331 | 332 | 333 | 334 | 335 | 336 | 337 | 338 | 339 | 340 | 341 | 342 | 343 | 344 | 345 | 346 | 347 | 348 | 349 | 350 | 351 | 352 | 353 | 354 | 355 | 356 | 357 | 358 | 359 | 360 | 361 | 362 | 363 | 364 | 365 | 366 | 367 | 368 | 369 | 370 | 371 | 372 | 373 | 374 | 375 | 376 | 377 | 378 | 379 | 380 | 381 | 382 | 383 | 384 | 385 | 386 | 387 | 388 | 389 | 390 | 391 | 392 | 393 | 394 | 395 | 396 | 397 | 398 | 399 | 400 | 401 | 402 | 403 | 404 | 405 | 406 | 407 | 408 | 409 | 410 | 411 | 412 | 413 | 414 | 415 | 416 | 417 | 418 | 419 | 420 | 421 | 422 | 423 | 424 | 425 | 426 | 427 | 428 | 429 | 430 | 431 | 432 | 433 | 434 | 435 | 436 | 437 | 438 | 439 | 440 | 441 | 442 | 443 | 444 | 445 | 446 | 447 | 448 | 449 | 450 | 451 | 452 | 453 | 454 | 455 | 456 | 457 | 458 | 459 | 460 | 461 | 462 | 463 | 464 | 465 | 466 | 467 | 468 | 469 | 470 | 471 | 472 | 473 | 474 | 475 | 476 | 477 | 478 | 479 | 480 | 481 | 482 | 483 | 484 | 485 | 486 | 487 | 488 | 489 | 490 | 491 | 492 | 493 | 494 | 495 | 496 | 497 | 498 | 499 | 500 | 501 | 502 | 503 | 504 | 505 | 506 | 507 | 508 | 509 | 510 | 511 | 512 | 513 | 514 | 515 | 516 | 517 | 518 | 519 | 520 | 521 | 522 | 523 | 524 | 525 | 526 | 527 | 528 | 529 | 530 | 531 | 532 | 533 | 534 | 535 | 536 | 537 | 538 | 539 | 540 | 541 | 542 | 543 | 544 | 545 | 546 | 547 | 548 | 549 | 550 | 551 | 552 | 553 | 554 | 555 | 556 | 557 | 558 | 559 | 560 | 561 | 562 | 563 | 564 | 565 | 566 | 567 | 568 | 569 | 570 | 571 | 572 | 573 | 574 | 575 | 576 | 577 | 578 | 579 | 580 | 581 | 582 | 583 | 584 | 585 | 586 | 587 | 588 | 589 | 590 | 591 | 592 | 593 | 594 | 595 | 596 | 597 | 598 | 599 | 600 | 601 | 602 | 603 | 604 | 605 | 606 | 607 | 608 | 609 | 610 | 611 | 612 | 613 | 614 | 615 | 616 | 617 | 618 | 619 | 620 | 621 | 622 | 623 | 624 | 625 | 626 | 627 | 628 | 629 | 630 | 631 | 632 | 633 | 634 | 635 | 636 | 637 | 638 | 639 | 640 | 641 | 642 | 643 | 644 | 645 | 646 | 647 | 648 | 649 | 650 | 651 | 652 | 653 | 654 | 655 | 656 | 657 | 658 | 659 | 660 | 661 | 662 | 663 | 664 | 665 | 666 | 667 | 668 | 669 | 670 | 671 | 672 | 673 | 674 | 675 | 676 | 677 | 678 | 679 | 680 | 681 | 682 | 683 | 684 | 685 | 686 | 687 | 688 | 689 | 690 | 691 | 692 | 693 | 694 | 695 | 696 | 697

Společenství vlastníků Petržílova 3295 , 3296
Společenství vlastníků Mlynářka - Terasy
BESTSPORT akciová společnost - výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona; hostinská činnost
Nadační fond Dr. Karla Farského
VINCI CONSTRUCTION GRANDS PROJETS, s.a., VINCI STAVBY, organizační složka - činnosti prováděného hornickým způsobem v rozsahu § 3 písm. c), d), e), f), h, i) zákona č. 61/1998 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, a to: § 3 písm. c) - práce k zajitění stability podzemních prostorů (podzemní sanační práce), § 3 písm. d) - práce na zpřístupňování jeskyní a práce na jejich udržování v bezpečném stavu, § 3 písm. e) - zemní práce prováděné za použití strojů a výbušnin, pokud se na jedné lokalitě přemísťuje více než 100 000 m krychlových horniny, s výjimkou zakládání staveb, § 3 písm. f) - vrtání vrtů s délkou nad 30 m pro jiné účely než k činnostem uvedeným v § 2 a 3, § 3 písm. h) - práce na zpřístupnění starých důlních děl nebo trvale opuštěných důlních děl a práce na jejich udržování v bezpečném stavu, § 3 písm. i) - podzemní práce spočívající v hloubení důlních jam a studní, v ražení štol a tunelů, jakož i ve vytváření podzemních prostorů o objemu větším než 300 m krychlových horniny.; provádění staveb, jejich změn a odstraňování; koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej ( s výjimkou zboží vyloučeného zákonem č. 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání ve znění pozdějších předpisů a jeho přílohami )
BRATISLAVSKÁ CA, s.r.o. - koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej ( vyjma činností uvedených v příloze 1-3 živ. zákona ); zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu
SOGELEASE ČR, a.s.
GEOGALILEO kartografie Brno spol. s r.o. - vydavatelské a nakladatelské činnosti; grafické práce a kresličské práce; reklamní činnost a marketing; velkoobchod; zprostředkování obchodu a služeb; pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor bez poskytování jiných než základních služeb spojených s nájmem
VIG Asset Management investiční společnost, a.s. - obhospodařování fondů kvalifikovaných investorů a srovnatelných zahraničních investičních fondů (s výjimkou kvalifikovaných fondů rizikového kapitálu a kvalifikovaných fondů sociálního podnikání a srovnatelných zahraničních investičních fondů); provádění administrace v rozsahu činností podle § 38 odst. 1 zákona č. 240/2013 Sb., a to ve vztahu k fondům kvalifikovaných investorů a zahraničním investičním fondům srovnatelným s fondy kvalifikovaných investorů (s výjimkou kvalifikovaných fondů rizikového kapitálu a kvalifikovaných fondů sociálního podnikání a srovnatelných zahraničních investičních fondů)
OBISTAV s.r.o. - výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
ModniGuru.cz s.r.o. - výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
HASTINGS I, s.r.o. - koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej (mimo činností uvedených v příloze č.1,2,3 zák.č. 455/91 Sb.); reklamní činnost; hostinská činnost
Agentura KBK s.r.o. - výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona; hostinská činnost; inženýrská činnost v investiční výstavbě; zprostředkování obchodu; činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců; reklamní činnost a marketing
ARAMIL s.r.o. - přípravné práce pro stavby; inženýrská činnost v investiční výstavbě; zprostředkování obchodu a služeb
Bonton Pictures a.s.
Společenství vlastníků U Kříže 611
manas.info s.r.o. - vedení účetnictví, vedení daňové evidence; výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
FIRMIN s.r.o. - výroba, obchod a služby neuvedené v přílohác 1 až 3 živnostenského zákona
Demivu Trade s.r.o. - výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
VLADOP-Interier s.r.o. - truhlářství, podlahářství; výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
TOPIFIN Solutions s.r.o. - výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Centinda Media s.r.o. - výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
FUBATIS s.r.o. - výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
FALISIT s.r.o. - Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
GEETERA s.r.o. - výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
GIGATRON s.r.o. - výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Golden Hill, a.s. - výroba elektřiny; výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
InteliMax s.r.o. - výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
INTERVEL, a.s. - koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
TechComp MB s.r.o. - výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
KALARI Company s.r.o.
LUPOSYS s.r.o. - výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Punto Design s.r.o. - výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
FRAMYS BRAND DISTRIBUTION s.r.o. - výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
NETISPOT s.r.o. - výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
KPM CZECH s.r.o. - výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona; pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor bez poskytování jiných než základních služeb zajišťujících řádný provoz nemovitostí, bytů a nebytových prostor
KOMPRAFIN, spol. s r.o. - výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
MA Management, a.s. - koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej; zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a služeb; činnost organizačních a ekonomických poradců
Rakiven s.r.o. - výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona; pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor
Rivabel s.r.o. - výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
MAM Group a.s.
OMINI Company s.r.o. - výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona; pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor
MAM Finance a.s. - pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor bez poskytování jiných než základních služeb zajišťujících řádný provoz nemovitostí, bytů a nebytových prostor
RAKI PLUS s.r.o. - výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona; pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor
Sadin s.r.o. - pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor
UVINIS s.r.o. - výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
LOGOS-IN a.s. - koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej; činnost realitní kanceláře; zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a služeb; poradenská činnost v oblasti obchodu a služeb; Výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů
SEYMORE s.r.o. - pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor.
VEMICERO s.r.o. - výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona; pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor
Společenství vlastníků Doležalova 1041-1046, Praha 9, Černý Most
Česko-kubánská obchodní smíšená komora - Obstarávání a poskytování informací o: - obchodních příležitostech, - obchodních partnerech, - legislativních podmínkách obchodování, - zvyklostech a zvláštnostech obchodních vztahů.; Zprostředkování obchodních kontaktů: - vyhledávání obchodních partnerů pro nabídku a poptávku, - zajištění obchodních jednání při podnikatelských misích, včetně tlumočení apod.; Podpora vzájemných obchodních styků: - pořádání akcí k propagaci kubánských firem v České republice a naopak, - podpora aktivit směřujících k prohloubení vzájemné obchodní spolupráce.
TaxAccount s.r.o. - činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence; výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona; pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor
Českomoravská factoringová a.s., v likvidaci
RAINBRIDGE s.r.o. - výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
FABE Invest s.r.o. - výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona; pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor
AKISMETA s.r.o. - výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona; pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor
AIDEOSI s.r.o. - výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Better Company s.r.o. - výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
BIGIDEA s.r.o. - výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
HEKRA stavební s.r.o. - Provádění staveb, jejich změn a odstraňování; pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor; výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
BIG DEVELOP s.r.o. - provádění staveb, jejich změn a odstraňování; výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
OR-IT solutions s.r.o. - výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
LIFE Property s.r.o. - výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
MAX GROUND s.r.o. - výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Rapid Production s.r.o. - silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní mezinárodní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně; výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
X2 Design s.r.o. - výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona; pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor bez poskytování jiných, než základních služeb spojených s pronájmem
STAVOKONTROL s.r.o. - výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách č. 1 až 3 živnostenského zákona; provádění staveb, jejich změn a odstraňování
SECAT Olomouc s.r.o. - Hostinská činnost; výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
TOPRE Invest s.r.o. - výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Alateria s.r.o. - pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor; výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
DIGIMIX s.r.o. - montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení; zednictví; vodoinstalatérství, topenářství; výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
FIRMIN Praha s.r.o. - výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona; pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor
BOVIMEISTER-CZ s.r.o. - výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Exclusive style, s.r.o. - výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Redgreentour agency s.r.o. - výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
OVERSTORM s.r.o. v likvidaci
LinkStation s.r.o. - výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
SKMC - Lešení s.r.o. - výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
" DOLS ŠUMPERK " spol. s r. o. v likvidaci
Corasphere s.r.o. - výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
GELUK s.r.o. - činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence; výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
TILIA TRADE spol. s r.o. - výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
TOPIMIX s.r.o. - výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
MS electric s.r.o. - montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení; opravy silničních vozidel; výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
KONZULTACE-ORTOPEDIE.CZ s.r.o. - výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
BROKER4LIFE s.r.o. - výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
XALLADI a.s. - Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady; Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných); Nákup, prodej a skladování paliv a maziv včetně jejich dovozu s vyjímkou provozování čerpacích stanic a výhradního nákupu, prodeje a skladování paliv a maziv ve spotřebitelském balení do 50 kg na jeden kus balení; Zprostředkování obchodu a služeb; Úprava nerostů a dobývání rašeliny a rašeliny a bahna a jejich úprava; Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců; Inženýrská činnost v investiční výstavbě; Činnost technických poradců v oblasti strojírenství, hutnictví a energetiky; Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor a poskytování základních služeb zajišťujících řádný provoz nemovitostí, bytů a nebytových prostor
SC FACILITY s.r.o. - výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona; pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor
PRO Transport s.r.o. - výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona; pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor
H & C RES, spol. s r.o. - Podnikání v oblasti nakládání s odpady v rámci živnosti volné; Silniční motorová doprava nákladní; Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady; Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej v rámci živnosti volné
Cont-speed s.r.o. - pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor; výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
ABONDANTE a.s.
GTS Europe, s.r.o. - výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona; pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor
NPM Trans s.r.o. - výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona; pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor
Millwire s.r.o. - výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona; pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor
Sun Electric Company s.r.o. - výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona; pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor
TACTILA s.r.o. - výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona; pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor
FLEMONTA s.r.o. - Provádění staveb, jejich změn a odstraňování; Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Bright Destiny s.r.o. - výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona; pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor
ATOMIUS PRO s.r.o. - výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona; pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor
Gigatype s.r.o. - výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
MYRE Invest s.r.o. - výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
ACE Reality Praha s.r.o. - poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru; výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
COOL TOUR s.r.o. - výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
GOOD Business s.r.o. - výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského rejstříku
GREAT Transport s.r.o. - výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
BrightSphere s.r.o. - výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Millcraft s.r.o. - výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
GERUGGI s.r.o. - Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona; Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor
DIRECT DUTY družstvo - Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
DASET Engineering s.r.o. - výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Inno Invest s.r.o. - výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona; pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor
DYNAGET s.r.o. - výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona; pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor prostor
GIGAREM s.r.o. - zednictví; klempířství a oprava karoserií; výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
TRADEBIT s.r.o. - výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona; pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor
VIVID Develop s.r.o. - výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona; pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor
MAXI Group s.r.o. - projektová činnost ve výstavbě; provádění staveb, jejich změn a odstraňování; poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci; výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona; pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor
OMEGA HOUSE s.r.o. - výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona; pronájem nemovitostí,bytů a nebytových prostor
GIGASPHERE s.r.o. - výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona; pronájem nemovitostí,bytů a nebytových prostor
SEKR Group s.r.o. - výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona; pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor
Ateliér Haškovec, spol. s r.o. - Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
PRO-DOMA trade s.r.o.
PRO-VM invest s.r.o.
SAWY group a.s. - provádění staveb, jejich změn a odstraňování; výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona; projektová činnost ve výstavbě; činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
TAGLIA a.s.
Zemědělská a.s. Lučice - Opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů; Silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny; Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona; Zemědělská výroba
Dvůr Kunvald, s.r.o. - realitní činnost; správa a údržba nemovitostí; ubytovací služby; zprostředkování obchodu a služeb; velkoobchod; specializovaný maloobchod a maloobchod se smíšeným zbožím; maloobchod provozovaný mimo řádné provozovny; poskytování služeb pro zemědělství a zahradnictví; poskytování služeb pro hospodaření v lesích a pro myslivost; chov domácích a zoologických zvířat a poskytování souvisejících služeb
Filon s.r.o. - Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
YUNUS Company s.r.o. v likvidaci - koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
ARIADNA, s.r.o. - Daňové poradenství
LEGAL CONSTRUCTION s.r.o. - výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
BISTRO KOLONIAL s.r.o. - hostinská činnost
KIAN s.r.o. - silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí; výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obchodní a společenské centrum Opava, s.r.o. - Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
ARLEN REALITY s.r.o. - Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
MiniSoft engineering, a.s. v likvidaci
Shopinvest a.s. - výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona; projektová činnost ve výstavbě
Patriot Business Hypo s.r.o. - poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru; výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Centrála domácí zdravotní péče Perla a.s. - provoz nestátního zdravotnického zařízení; výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
ZLATÝ DUKÁT s.r.o. - výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona; Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor.
AD2 development s.r.o. - výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
NI-KA, s.r.o. - zprostředkování služeb; provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy; maloobchod se smíšeným zbožím
GARANCE - Vzájemný penzijní fond pro Čechy, Moravu a Slezsko a.s. v likvidaci
URACO a.s.
Nadační fond pro odložené děti STATIM
R.& B. Service spol. s r.o. - v češtině,R.& B. Service Co.Ltd. - v angličtině, R.& B. Service GmbH. - v němčině,R.& B. Service S.A.R.L. - ve francouzštině, R.& B. Service S.L. ve španělštině - obchodní činnost - koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej; projektová činnost v investiční výstavbě; propagační činnost; provádění bytových a občanských staveb
KLIER nábytek s.r.o. - Truhlářství, podlahářství; Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
LATIMER a.s. - Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona; pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor, bez poskytování jiných, než základních služeb spojených s pronájmem
FRISÖR KLIER správní s.r.o. - Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona; holičství, kadeřnictví
PROFIMED s.r.o. - Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Bytové družstvo Na Jezerce 15
Dluhová pomoc, s.r.o. - výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona; pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor
Vzdělávací institut ochrany dětí, o.p.s. - vzdělávací a školicí činnost v oblasti ochrany dětí a jejich práv; organizace seminářů, kurzů, konferencí, výstav a prezentací; výzkumná, dokumentační a publikační činnost v oblasti ochrany dětí a prevence; podpora studijních programů a studijní pracoviště; projektová a poradenská činnost v sociální oblasti; mezinárodní činnost v ochraně dětí a prevence patologických jevů
EMBECKO, a.s. - pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor bez poskytování jiných než základních služeb zajišťujících řádný provoz nemovitostí, bytů a nebytových prostor
M.I.C. s.r.o. v likvidaci - ubytovací služby; koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej; činnost ekonomických a organizačních poradců
Vanero a.s. - Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
TOFA TRADE s.r.o. v likvidaci
Tango Stores spol. s r.o. - výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách č. 1 až 3 živnostenského zákona
KARMAR a.s. v likvidaci
Marking Investment, a.s. - výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Metspa CZ s.r.o. - výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona; pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor
INSIA Premium s.r.o. - výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona; poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru
Kaa, s.r.o. - Poradenská činnost v oblasti podnikání.; Organizační a ekonomické poradenství.; Automatizované zpracování dat.
CPS consulting, s.r.o. v likvidaci - Činnost ponikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců; Specializovaný maloobchod a maloobchod se smíšeným zbožím; Pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti; Zprostředkování obchodu a služeb
Pantograph s.r.o. v likvidaci - grafické práce a kresličské práce; reklamní činnost a marketing
CAPO LAND a.s. - pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor
BAEST Machines & Structures, a.s. - výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
KASAVIT s.r.o.
PRINOX spol. s r.o. - koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej vyjma zboží uvedeného v příl.2-3 zák.č.455/91 Sb; realitní kancelář; inženýrská činnost ve stavebnictví; provádění inženýrských staveb vč.vybavenosti sídlištních celků
Společenství vlastníků jednotek pro dům č.p. 1145, ulice Wassermannova, Werichova, Kováříkova, Praha 5 - Kaskády Barrandov III
MOJE GENERACE s.r.o. - reklamní činnost a marketing; vydavatelské a nakladatelské činnosti; pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti
PRAGA SINFONIETTA s.r.o. - výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
CS Services, a.s. - služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy; pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti; zprostředkování obchodu a služeb; velkoobchod; specializovaný maloobchod a maloobchod se smíšeným zbožím; realitní činnost; pronájem a půjčování věcí movitých
PROMOHOTEL s.r.o. - správa a údržba nemovitostí; pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor a pronajímatelem poskytované základní služby zajišťující řádný provoz nemovitostí, bytů a nebytových prostor
BETTELGEUS, s.r.o.
SILPI a.s. - pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor bez poskytování jiných než základních služeb, zajišťujících řádný provoz nemovitostí, bytů a nebytových prostor
Kocanda Grupo 2006, s.r.o.
VISION HOLDING s.r.o. - Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Antique Praha spol. s r.o. - maloobchod použitým zbožím; nákup a prodej kulturních památek nebo předmětů kulturní hodnoty
KARAOKE live s.r.o. - maloobchod provozovaný mimo řádné provozovny; provozování kulturních a kulturně-vzdělávacích zařízení; pořádání kulturních produkcí, zábav a provozování zařízení sloužících zábavě; zprostředkování služeb; agenturní činnost v oblasti kultury a umění; reklamní činnost a marketing; maloobchodní prodej a pronájem zvukových a zvukově-obrazových záznamů a jejich nenahraných nosičů; velkoobchod; zprostředkování obchodu; výroba, rozmnožování a nahrávání zvukových a zvukově-obrazových záznamů; grafické a kresličské práce; vydavatelské a nakladatelské činnosti
PF MERIT s.r.o. - výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Café Distribution s.r.o. - výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
DKNV stavební, s.r.o. - výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona; poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci; technicko-organizační činnost v oblasti požární ochrany; výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů; zednictví; specializovaný maloobchod a maloobchod se smíšeným zbožím; zprostředkování obchodu a služeb; pronájem a půjčování věcí movitých; poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software; poskytování technických služeb; přípravné práce pro stavby; technické činnosti v dopravě; provádění staveb, jejich změn a odstraňování; zámečnictví; specializované stavební činnosti; pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor, bez poskytování jiných, než základních služeb zajišťujících řádný provoz nemovitostí, bytů a nebytových prostor
VOEL, s.r.o. - koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej; provádění staveb včetně jejich změn, udržovacích prací na nich a jejich odstraňování; činnost účetních poradců; činnost organizačních a ekonomických poradců
TM Siarnaq Group s.r.o. - výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
SAFECOM,spol. s r.o. - Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona; Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení
FARAON ČR s.r.o.
T r o n i c spol. s r.o. - koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej (maloobchod a velkoobchod); a) Výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů; b) Výroba, montáž a opravy výrobků a zařízení spotřební elektro- niky
Jungmannova LB s.r.o. - výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
BV elektronik s.r.o. - výroba, montáž a opravy výrobků a zařízení spotřební elektroniky; koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodeje (vyjma zboží v příloze 2 a 3 cit.zák.)
BV stavitelství spol. s r.o. - výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení; výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona; provádění staveb, jejich změn a odstraňování
MTX-CAR, spol. s.r.o.
PROvýherní s.r.o. - výroba, instalace a opravy elektronických zařízení; provozování výherních hracích přístrojů; správa a údržba nemovitostí
TRANSCONNECT PRAHA, spol. s r.o. v likvidaci
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 | 286 | 287 | 288 | 289 | 290 | 291 | 292 | 293 | 294 | 295 | 296 | 297 | 298 | 299 | 300 | 301 | 302 | 303 | 304 | 305 | 306 | 307 | 308 | 309 | 310 | 311 | 312 | 313 | 314 | 315 | 316 | 317 | 318 | 319 | 320 | 321 | 322 | 323 | 324 | 325 | 326 | 327 | 328 | 329 | 330 | 331 | 332 | 333 | 334 | 335 | 336 | 337 | 338 | 339 | 340 | 341 | 342 | 343 | 344 | 345 | 346 | 347 | 348 | 349 | 350 | 351 | 352 | 353 | 354 | 355 | 356 | 357 | 358 | 359 | 360 | 361 | 362 | 363 | 364 | 365 | 366 | 367 | 368 | 369 | 370 | 371 | 372 | 373 | 374 | 375 | 376 | 377 | 378 | 379 | 380 | 381 | 382 | 383 | 384 | 385 | 386 | 387 | 388 | 389 | 390 | 391 | 392 | 393 | 394 | 395 | 396 | 397 | 398 | 399 | 400 | 401 | 402 | 403 | 404 | 405 | 406 | 407 | 408 | 409 | 410 | 411 | 412 | 413 | 414 | 415 | 416 | 417 | 418 | 419 | 420 | 421 | 422 | 423 | 424 | 425 | 426 | 427 | 428 | 429 | 430 | 431 | 432 | 433 | 434 | 435 | 436 | 437 | 438 | 439 | 440 | 441 | 442 | 443 | 444 | 445 | 446 | 447 | 448 | 449 | 450 | 451 | 452 | 453 | 454 | 455 | 456 | 457 | 458 | 459 | 460 | 461 | 462 | 463 | 464 | 465 | 466 | 467 | 468 | 469 | 470 | 471 | 472 | 473 | 474 | 475 | 476 | 477 | 478 | 479 | 480 | 481 | 482 | 483 | 484 | 485 | 486 | 487 | 488 | 489 | 490 | 491 | 492 | 493 | 494 | 495 | 496 | 497 | 498 | 499 | 500 | 501 | 502 | 503 | 504 | 505 | 506 | 507 | 508 | 509 | 510 | 511 | 512 | 513 | 514 | 515 | 516 | 517 | 518 | 519 | 520 | 521 | 522 | 523 | 524 | 525 | 526 | 527 | 528 | 529 | 530 | 531 | 532 | 533 | 534 | 535 | 536 | 537 | 538 | 539 | 540 | 541 | 542 | 543 | 544 | 545 | 546 | 547 | 548 | 549 | 550 | 551 | 552 | 553 | 554 | 555 | 556 | 557 | 558 | 559 | 560 | 561 | 562 | 563 | 564 | 565 | 566 | 567 | 568 | 569 | 570 | 571 | 572 | 573 | 574 | 575 | 576 | 577 | 578 | 579 | 580 | 581 | 582 | 583 | 584 | 585 | 586 | 587 | 588 | 589 | 590 | 591 | 592 | 593 | 594 | 595 | 596 | 597 | 598 | 599 | 600 | 601 | 602 | 603 | 604 | 605 | 606 | 607 | 608 | 609 | 610 | 611 | 612 | 613 | 614 | 615 | 616 | 617 | 618 | 619 | 620 | 621 | 622 | 623 | 624 | 625 | 626 | 627 | 628 | 629 | 630 | 631 | 632 | 633 | 634 | 635 | 636 | 637 | 638 | 639 | 640 | 641 | 642 | 643 | 644 | 645 | 646 | 647 | 648 | 649 | 650 | 651 | 652 | 653 | 654 | 655 | 656 | 657 | 658 | 659 | 660 | 661 | 662 | 663 | 664 | 665 | 666 | 667 | 668 | 669 | 670 | 671 | 672 | 673 | 674 | 675 | 676 | 677 | 678 | 679 | 680 | 681 | 682 | 683 | 684 | 685 | 686 | 687 | 688 | 689 | 690 | 691 | 692 | 693 | 694 | 695 | 696 | 697

Prověřte firmy a lidi.
Sledujte jejich aktivity.
DATY
nově na www.daty.cz

DATY