Bruntál

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7

REGO - GAMA s.r.o. - prodej jedů, žíravin a pesticidů; opravy motorových vozidel; zemědělská výroba; obchodní činnost - koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej; zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a služeb
UNIVERZAL MORAVIA, spol. s r. o.
N.P.Z.G. s.r.o. - obchodní činnost - koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej; zprostředkovatelské služby - akvizitor, mandatář
L.R.B.K. s.r.o. "v likvidaci"
TOP - PLYN s.r.o. - obchodní činnost - koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
Správa domů Břidličná s.r.o. - výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona; činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
GROPOL spol. s r.o. - výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona; hostinská činnost
V.U.Z., s.r.o. "v likvidaci"
MMM OK Autoškola, s.r.o. - provozování autoškoly; výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Bytové družstvo Jiráskova 3, Bruntál - Předmětem činnosti družstva je zabezpečování provozu domu č.3 v Jiráskově ulici v Bruntále a služeb spojených s bydlením. V rámci předmětu činnosti družstvo zabezpečuje:; a) vyjadřuje se k přidělování bytů členů družstva,; b) údržbu, opravy, rekonstrukci a modernizaci majetku družstva,; c) poskytování služeb spojených s bydlením svých členů.
ADETIS s.r.o. - truhlářství, podlahářství; provádění staveb, jejich změn a odstraňování; projektová činnost ve výstavbě; výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona; Opravy silničních vozidel; Opravy karosérií
TILIA - LDS a.s.
AGROFOREST, s.r.o. - myslivost a výkon práva myslivosti; výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona; rostlinná a živočišná výroba; hostinská činnost
Společenství vlastníků jednotek: Sídliště Pod Cvilínem H 444/41, Pod Cvilínem, 794 01 Krnov
Společenství vlastníků jednotek Krnov, Sídliště pod Cvilínem, 450/58 N
AL INVEST Břidličná, a.s.
SKS Metal, s.r.o.
TOP-Pen, s.r.o. - výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
HAMMER Silesia s.r.o. "v likvidaci" - koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej; zprostředkovatelská činnost; provozování tělovýchovných zařízení sloužících k regeneraci a rekondici
Agropodnik Dvorce, a.s. - velkoobchod; specializovaný maloobchod a maloobchod se smíšeným zbožím; skladování zboží a manipulace s nákladem; správa a údržba nemovitostí; pronájem a půjčování věcí movitých; činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence; balicí činnosti; provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy; opravy silničních vozidel; ostatní služby spojené s živočišnou výrobou-výroba krmiv a krmných směsí pro hospodářská zvířata pro domácí a další zvířata; hostinská činnost; ostatní služby spojené s rostlinnou výrobou-poskytování služeb pro zemědělství a zahradnictví; podnikání v oblasti nakládání s odpady mimo nebezpečných; zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a služeb; pronájem nemovitostí,bytů a nebytových prostor, včetně poskytování jiných, než základních služeb spojených s pronájmem, poskytovaných pronajímatelem; výroba a zpracování kompostů, humusotvorných komponentů a půdních substrátů; zpracování roseného lnu; 1. zemědělská výroba a recionální hospodaření na zemědělské půdě; 2. silniční motorová doprava
PERTINAX s.r.o. - Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej, kromě případů vyžadujících zvláštní oprávnění
IRMEX INVEST s.r.o.
Krnovská nemocnice, a.s. "v likvidaci"
APEX INTERNATIONAL s.r.o. "v likvidaci" - koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej; výroba lepenky a zboží z papíru, kartonu a lepenky; zprostředkovatelské služby
ECO GAME CZECH spol. s r.o. "v likvidaci"
Lesní společnost Ludvíkov a.s. - výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona; hostinská činnost
RUCHSTAV HOLDING a.s. - činnost organizačních a ekonomických poradců; ubytovací služby v ubytovacích zařízeních; hostinská činnost; silniční motorová doprava nákladní; provozování cestovní kanceláře; zastavárny; provádění staveb včetně jejich změn, udržovacích prací na nich a jejich odstraňování; pronájem movitých a nemovitých věcí - finanční a operativní leasing; obchodní činnost- koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej; reklamní a propagační činnost; poradenství a konzultace v obchodní a výrobní oblasti; zprostředkovatelské služby; realitní kanceláře
Firstinvest holding, a.s. - výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
MANEMI o.p.s. - sociální a charitativní pomoc sociálně potřebným, nemocným, zdravotně postiženým osobám; poskytování zdravotnických služeb ve smyslu § zákona číslo 160/1992 Sb.; podpora vývoje a výzkumu ve zdravotnictví; pomoc rodinám pečujícím o nemocné; zajišťování péče a služeb pro seniory; podpora rozvoje a integrace zdravotně postižených dětí; podpora a organizování mimoškolních a sportovních aktivit dětí; podpora ochrany životního prostředí a ochrany obrazu krajiny; podpora zlepšování kvality života na venkově; podpora sportovních aktivit
DUHA  ELEKTRIK, s.r.o. - kosmetické služby; provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a zařízení sloužících regeneraci a rekondici; výroba, instalace a opravy elektronických zařízení; výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů; montáž a opravy vyhrazených elektrických zařízení; reklamní činnost a marketing; velkoobchod; specializovaný maloobchod; projektování elektrických zařízení
PHSP s.r.o. - výkon zeměměřičských činností; projektování pozemkových úprav; koupě zboží za účelem jeho dalšího prodej a prodej; pronájem věcí movitých; zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a služeb; pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor bez poskytování jiných než základních služeb zajišťující jejich provoz; zemědělská výroba včetně nákupu nezpracovaných zemědělských výrobků za účelem zpracování nebo dalšího prodeje
MYSLIVECKÁ NADACE
Vydavatelství STISK spol. s r.o. - výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
ARBOX - nature service s. r. o. - myslivost; výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
S P O N A , spol. s r.o. - výroba pilařská a impregnace dřeva; výroba dřevěných výrobků (kromě truhlářských a tesařských, nábytku a hraček); poskytování služeb pro hospodaření v lesích a pro myslivost; silniční motorová doprava; obchodní činnost-koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
AGRAKOMP s.r.o. - výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
VODA TŘEMEŠNÁ a.s. "v likvidaci"
RCS TŘEMEŠNÁ, s.r.o. - koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej; jiné ubytovací možnosti; zemědělská činnost - chov ryb
Bosch Termotechnika s.r.o. - výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení; montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení; montáž, opravy, revize a zkoušky tlakových zařízení a nádob na plyny; Zámečnictví, nástrojářství; Montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob plyny; Vodoinstalatérství, topenářství; Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
KOVOŠROT MORAVIA - EXPORT a.s. v likvidaci
PBS TRADE, a.s. - Reklamní činnost a marketing; Silniční motorová doprava nákladní - vnitrostátní doprava provozována vozidly do 3,5 tuny celkové hmotnosti - vnitrostátní doprava provozována vozidly nad 3,5 tuny celkové hmotnosti; Pronájem a půjčování věcí movitých; Silniční motorová doprava osobní vnitrostátní příležitostná doprava; Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy u fyzických a právnických osob; Podniky zajišťující ostrahu majetku a osob; Poskytování technických služeb k ochraně majetku a osob; Správa a údržba nemovitostí; Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej; Zprostředkovatelská činnost; Realitní činnost
LIGA o.p.s. - a) poskytování sociálních služeb; b) sociální podnikání, podpora vzniku sociální firmy; c) tvorba míst pro dlouhodobě nezaměstnané osoby; d) pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích aktivit včetně lektorské činnosti; e) odborné poradenství pro dlouhodobě nezaměstnané osoby s kumulací sociálních znevýhodnění; f) odborné poradenství zaměřené na zvyšování finanční gramotnosti obyvatel, prevenci předlužení, řešení dluhových pastí, protidluhové poradenství
Element Invest s.r.o., "v likvidaci" - výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
P.L.P. Trans, s.r.o. - výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona; silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny, - nákladní mezinárodní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní mezinárodní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny
SILNICE MORAVA s.r.o. - výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona; provádění staveb, jejich změn a odstraňování; výkon zeměměřických činností; projektová činnost ve výstavbě; hornická činnost; otvírka, příprava a dobývání výhradních ložisek; zřizování, zajišťování a likvidace důlních děl a lomů; úprava a zušlechťování nerostů prováděné v souvislosti s jejich dobýváním; zřizování a provozování odvalů, výsypek a odkališť při činnostech uvedených v písmenech a) až d); činnost prováděná hornickým způsobem; dobývání ložisek nevyhrazených nerostů, včetně úpravy a zušlechťování nerostů prováděných v souvislosti s jejich dobýváním, a vyhledávání a průzkum ložisek nevyhrazených nerostů prováděné k tomuto účelu; zemní práce prováděné za použití strojů a výbušnin, pokud se na jedné lokalitě přemísťuje více než 100 000 m krychlových horniny, s výjimkou zakládání staveb
Historické městečko Křížov, o.p.s. - Prezentace "Historického městečka Křížov"; Seznamování s historií Zemí koruny české; Prezentace řemesel, obchodu, slavností, soubojů, historických údalostí a života předků a pořádání dobových soubojů, koncertů, divadelních představení a jiných kulturních, sportovních a dalších akcí; Poskytování informací všeho druhu ze života předků na venkově i ve městech zachycených na všech druzích nosičů včetně internetové sítě; Zprostředkování kontaktů mezi jednotlivci a skupinami s odborníky z oblasti historie a jiných oblastí; Organizování kulturních, sportovních, vzdělávacích a odborných seminářů pro veřejnost
Slunce Agro s.r.o. - výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona; Zemědělská výroba dle zvláštního zákona (85/2004 Sb.); -rostlinná výroba včetně chmelařství, ovocnářství, vinohradnictví, vinařství a pěstování zeleniny, hub, okrasných rostlin, léčivých a aromatických rostlin pro technické užití na pozemcích vlastních, pronajatých nebo užívaných na základě jiného právního důvodu, popřípadě provozovaná bez pozemků -živočišná výroba zahrnující chov hospodářských a jiných zvířat či živočichů za účelem získávání a výroby živočišných produktů, chov hospodářských zvířat k tahu a chov sportovních a dostihových koní -produkce chovných plemenných zvířat a využití jejich genetického materiálu, pokud jde o zvířata uvedené shora -výroba osiv a sadby, školkařských výpěstků a genetického materiálu rostlin -úprava, zpracování a prodej vlastní produkce zemědělské výroby včetně výroby potravin z ní -chov ryb, vodních živočichů a pěstování rostlin na vodní ploše na pozemcích vlastních, pronajatých nebo užívaných na základě jiného právního důvodu včetně oprávnění poskytovat práce, výkony nebo služby, které souvisejí výhradně se zemědělskou výrobou a při kterých se využívají prostředky nebo zařízení složící zemědělské výrobě.
Global VS Comp s.r.o. - výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
PH AGRO DŘEVO s. r. o. - výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Kofola a.s.
CONTACT SHOPPING, s. r. o.
HOTEL ZÁMEK CHUDOBÍN a.s. - pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor (bez poskytování jiných, než základních služeb spojených s nájmem a pronájmem)
MR Beroun, s.r.o. - výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
S.T.G. společnost s r.o.
Bytové družstvo "Jiráskova 7" - zabezpečení provozu a služeb spojených s bydlením domů ve vlastnictví družstva; přidělování bytů členů družstva; údržbu, opravy, rekonstrukci a modernizaci majetku družstva; poskytování služeb spojených s bydlením svých členů; pronájem nebytových prostor
Cofiso Trade s.r.o. - výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona; hostinská činnost
TRUL DISTILLERS spol. s r.o. - Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona; výroba a úprava kvasného lihu, konzumního lihu, lihovin a ostatních alkoholických nápojů (s výjimkou piva, ovocných vín, ostatních vín a medoviny a ovocných destilátů získaných pěstitelským pálením)
TRUL holding a.s. - Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
AVHB - Hydraulika s. r. o. - obchodní činnost - koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej, včetně zprostředkování; projektování a konstrukce strojů a zařízení; poradenství a konzultace v oblasti strojírenství; výroba výrobků z kovů a pryže
Bytové družstvo Pionýrská - Předmětem činnosti družstva je zabezpečení provozu domu na č. 1 v Pionýrské ulici Bruntál a služeb spojených s bydlením. V rámci předmětu činnosti družstva zabezpečuje:; a) přidělování družstevních bytů; b) údržbu, opravy, rekonstrukci a modernizaci majetku družstva; c) poskytování služeb spojených s bydlením svých členům.
Gatro s.r.o. - výkon práva myslivosti; výroba pilařská a impregnace dřeva; zprostředkování obchodu; výroba dřevěných výrobků; zprostředkování služeb; přípravné práce pro stavby; pronájem a půjčování movitých věcí; služby v oblasti administrativy správy a služby organizačně hospodářské povahy u fyzických a právnických osob; lesnictví, těžba dřeva poskytování služeb v myslivosti; obchodní činnost - koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
DŘEVOSTAVBY-PAVLÍK, s.r.o. - výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona; provádění staveb, jejich změn a odstraňování
Společenství vlastníků jednotek U Fortny 1
TEPLO BRUNTÁL a. s. - pronájem movitého a nemovitého majetku; činnost účetních poradců, vedení účetnictví; výroba tepelné energie a rozvod tepelné energie, nepodléhající licenci realizované ze zdrojů tepelné energie s instalovaným výkonem jednoho zdroje na 50 kW; služby se stavebními stroji; výroba tepelné energie; rozvod tepelné energie; výroba elektřiny; vodoinstalatérství, topenářství; silniční motorová doprava nákladní; zámečnictví; služby se stavebními stroji; koupě zboží za účelem jeho prodeje a prodej
Společenství pro dům Okružní 1727/22 Bruntál
KATR a.s. - provádění staveb, jejich změn a odstraňování; inženýrská činnost v investiční výstavbě; tesařství; myslivost; poskytování služeb pro hospodaření v lesích a pro myslivost; maloobchod použitým zbožím; zprostředkování obchodu a služeb; dokončovací stavební práce; opravy a údržba potřeb pro domácnost, sportovních potřeb a výrobků jemné mechaniky; poskytování služeb pro zemědělství a zahradnictví; kopírovací práce; poskytování technických služeb; přípravné práce pro stavby; provozování čerpacích stanic s pohonnými hmotami; opravy pracovních strojů; ošetřování rostlin, rostlinných produktů, objektů a půdy proti škodlivým organismům přípravky na ochranu rostlin; provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu; nákup, prodej a skladování paliv a maziv, včetně jejich dovozu s výjimkou provozování čerpacích stanic a výhradního nákupu, prodeje a skladování paliv a maziv ve spotřebitelském balení do 50 kg na jeden kus balení; činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence; opravy silničních vozidel; silniční motorová doprava nákladní - vnitrostátní doprava provozována vozidly do 3,5 tuny celkové hmotnosti - vnitrostátní doprava provozována vozidly nad 3,5 tuny celkové hmotnosti; rostlinná a živočišná výroba; výroba osiv a sadby, školkařských výpěstků a genetického materiálu; úprava, zpracování a prodej vlastní produkce zem. výroby včetně výroby potravin z ní; výroba pilařská a impregnace dřeva; velkoobchod; specializovaný maloobchod; skladování zboží a manipulace s nákladem; pronájem a půjčování věcí movitých; realitní činnost; truhlářství; ubytovací služby
PRANAMIEL s.r.o. - malobchod se smíšeným zbožím se širokým sortimentem zboží
AGROZET SLUŽBY, s.r.o. "v likvidaci"
HZ Královská Stavební s.r.o. - výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona; zednictví; provádění staveb, jejich změn a odstraňování
A S P E C, spol. s r.o. - výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona; silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní mezinárodní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně; pekařství, cukrářství; hostinská činnost; opravy silničních vozidel
H.U.C.K. a.s.
BENEKOVterm s.r.o. - výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona; zámečnictví, nástrojářství; topenářství
FEGA FROST CZ s.r.o. - výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
GOLEM - IMPEX, s. r. o. "v likvidaci" - obchodní činnost - koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej, včetně zprostředkování; činnost organizačních a ekonomických poradců; vedení účetnictví a administrativní agendy
ZLT auto a.s. - Výroba pilařská a impregnace dřeva; Výroba kovových konstrukcí, kotlů, těles a kontejnerů; Povrchové úpravy a svařování kovů; Výroba strojů a zařízení pro určitá hospodářská odvětví; Výroba karosérií; Výroba jizdních kol, vozíků pro invalidy a jiných nemotorových dopravních prostředků; Zprostředkování obchodu; Velkoobchod; Realitní činnost; Pronájem a půjčování věcí movitých; Poskytování technických služeb; Silniční motorová doprava nákladní; Opravy silničních vozidel; Zámečnictví; Opravy ostatních dopravních prostředků; Opravy karosérií; Opravy pracovních strojů; Kovoobráběčství; Nástrojářství; Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor bez poskytování doplňkových služeb
ZLT a.s. - výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona; hostinská činnost; pořádání kulturních produkcí, zábav a provozování zařízení sloužících k zábavě; nástrojářství; kovoobráběčství; výroba strojů a zařízení pro určitá hospodářská odvětví; pronájem a půjčování věcí movitých; velkoobchod; zprostředkování obchodu; výroba pilařská a impregnace dřeva; opravy silničních vozidel; opravy pracovních strojů; výroba karoserií; poskytování technických služeb; povrchové úpravy a svařování kovů; výroba kovových konstrukcí, kotlů, těles a kontejnerů; výroba jízdních kol, vozíků pro invalidy a jiných nemotorových dopravních prostředků; výroba elektřiny; realitní činnost; zámečnictví; opravy ostatních dopravních prostředků; opravy karoserií; silniční motorová doprava nákladní; montáž, generální opravy a rekonstrukce a provádění revizních zkoušek vyhrazených zdvihacích zařízení
KASARD, s.r.o.
JanoCo s.r.o. - truhlářství, podlahářství; výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona; malířství, lakýrnictví a natěračství; dovoz chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako hořlavé, zdraví škodlivé, žíravé, dráždivé, senzibilizující; dovoz chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako vysoce hořlavé, toxické, nebezpečné pro životní prostředí a prodej chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako toxické
NEODIAGNOSIS s.r.o. - provozování nestátního zdravotnického zařízení; druh a rozsah poskytované péče: radiologie a zobrazovací metody; výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
EDG a.s. - výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
OSRAM Česká republika s.r.o. - výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona; montáž, opravy vyhrazených elektrických zařízení; zámečnictví; činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
VRK, s.r.o. "v likvidaci" - silniční motorová doprava nákladní vnitrostátní; silniční motorová doprava nákladní mezinárodní; silniční motorová doprava příležitostná vnitrostátní provozovaná BUS; provádění občanských a bytových staveb; provádění průmyslových staveb; provozování čerpací stanice s palivy a mazivy; hostinská činnost (bez ubytovacích zařízení), vyjma prodeje nealkoholických nápojů, lahvového piva a doplňkového prodeje potravin na veřejných prostranstvích; koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej; ostatní služby převážně osobního charakteru ( výroba a montáž ocelových konstrukcí); ostatní služby převážně osobního charakteru ( inženýrsko - investorská činnost)
Společenství vlastníků bytových jednotek Břidličná, Osvobození 291 - 292 - 293
Remobil reality a.s. "v likvidaci"
Alfa Plastik, a.s. - výroba nástrojů; výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona; výroba tepelné energie; provozování dráhy - vlečky, drážní dopava
METZL CZ s.r.o. - provádění staveb, jejich změn a odstraňování; velkoobchod; specializovaný maloobchod a maloobchod se smíšeným zbožím
Bytové družstvo BYDRUP 22 - a) přidělování družstevních bytů a uzavírání smluv o nájmu; b) zabezpečování údržby, oprav, rekonstrukci a modernizaci domů a bytů, a to pro členy i nečleny; c) zabezpečování plnění služeb spojených s bydlením, a to pro členy i nečleny
Tech Group a.s. - výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Mercury F.O.X. s.r.o. - výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Společenství vlastníků jednotek Bruntál, Nádražní 5, 7
FOSAL.CZ s.r.o.
První REDO servis, s.r.o. - provádění staveb, jejich změn a odstraňování; správa a údržba nemovitostí
Společenství vlastníků jednotek Brožíkova 1631/6,Bruntál
LIBIDO SHOP s.r.o. - výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Slévárna Krnov, s.r.o. - koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
D.N.O. Krnov, o.p.s. - Propagace aktivit a akcí pro děti a mládež; Organizace volnočasových aktivit dětí a mládeže
Společenství vlastníků jednotek Libušina 4, Krnov
RÝMSTAV CZ spol. s r.o. - Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona; Zednictví; Zámečnictví, nástrojářství; Provádění staveb, jejich změn a odstraňování; Projektová činnost ve výstavbě; Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení; Vodoinstalatérství, topenářství; Pokrývačství, tesařství; Klempířství a oprava karoserií; izolatérství
ID ROXANA v.o.s. "v likvidaci" - obchodní činnost - koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej; zprostředkovatelské služby v oblasti obchodu a služeb
Zemědělská farma Rusín s.r.o. - zemědělství; obchodní činnost-koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
FRAŇO, s.r.o. - specializovaný maloobchod a maloobchod se smíšeným zbožím; pekařství a cukrářství; hostinská činnost; ubytovací služby
S-Profit Opava s.r.o. - podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady; zemědělská výroba se zaměřením:rostlinná výroba; živočišná výroba; úprava, zpracování a prodej vlastní produkce zemědělské výroby včetně výroby potravin z ní; výroba osiv a sadby; opravy silničních vozidel; silniční motorová doprava nákladní -vnitrostátní nákladní doprava provozována vozidly o celkové hmotnosti do 3,5 t -mezinárodní nákladní doprava provozována vozidly o celkové hmotnosti do 3,5 t; činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence; nákup, prodej a skladování paliv a maziv včetně jejich dovozu s výjimkou výhradního nákupu, prodeje a skladování paliv a maziv ve spotřebitelském balení do 50 kg na jeden kus balení - velkoobchod; nákup, prodej a skladování paliv a maziv včetně jejich dovozu s výjimkou výhradního nákupu, prodeje a skladování paliv a maziv ve spotřebitelském balení do 50 kg na jeden kus balení - maloobchod; prodej chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako hořlavé, zdraví škodlivé, žíravé, dráždivé, senzibilizující; dovoz chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako hořlavé, zdraví škodlivé, žíravé, dráždivé, senzibilizující; poskytování služeb pro zemědělství a zahradnictví; činnost organizačních a ekonomických poradců; koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej; zprostředkovatelské služby
Hi-LINK one s.r.o. "v likvidaci"
Společenství pro dům Vaškova 548/21, Krnov
Společenství vlastníků jednotek Krnov, Tolstého 10
"Společenství vlastníků jednotek Jesenická 10, Krnov"
Společenství vlastníků jednotek v domě nám. Hrdinů 12, Krnov
Domov pro seniory Krnov
Středisko volného času Méďa, Krnov, Dobrovského 16, příspěvková organizace
DELTA spol. s r.o. - truhlářství; malířství a natěračství; obchodní činnost - koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
BLAZE HARMONY s.r.o. - výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona; montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení; výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení
SMOLD REALITY s.r.o. - Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
MEM export, s.r.o. - výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
HMZ, a.s. - Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona; hostinská činnost
Penta Central, s.r.o. "v likvidaci" - Hostinská činnost; Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
ŠLÍMA Dental care, s.r.o. - výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
BGC, spol. s r.o. - výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona; realitní kancelář
Brisingr group s.r.o. - výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Pramet-Tech s.r.o. - pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor
Sprinter Group s.r.o. - silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu nejvýše 9 osob včetně řidiče; výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona; pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor
BPS AGRO s. r. o. - výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona; těžba štěrkopísku
Agentura RACIO spol. s r.o. - výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona; činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
BRUTEX B s.r.o. - výroba a prodej textilního zboží; obchodní činnost - koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
FUNCO, k.s. - velkoobchod; zprostředkování obchodu a služeb
CAR ARENA, spol. s r.o. - Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
ELVIS - ALFA s.r.o. - provádění veřejných dražeb - dobrovolných; výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Pega a.s., právní nástupce
KAMENSKÝ - stavby a konstrukce s.r.o. - výroba kovových konstrukcí, kotlů, těles a kontejnerů; zámečnictví; maloobchod se smíšeným zbožím; maloobchod motorovými vozidly a jejich příslušenstvím; maloobchod použitým zbožím; maloobchod tabákovými výrobky; maloobchodní prodej a pronájem zvukových a zvukově - obrazových záznamů a jejich nenahraných nosičů; silniční motorová doprava nákladní - vnitrostátní provozovaná vozidly do 3,5 t celkové hmotnosti - mezinárodní provozovaná vozidly do 3,5 t celkové hmotnosti; nákup, prodej a skladování zkapalněných uhlovodíkových plynů v tlakových nádobách do 40 kg náplně tlakové nádoby a do 1000 kg skladovací kapacity včetně; provádění staveb, jejich změn a odstraňování; velkoobchod; specializovaný maloobchod; mqaloobchod provozovaný mimo řádné provozovny; zprostředkování obchodu; zprostředkování služeb
PRAMIX a.s. - v likvidaci
Okresní hospodářská komora Bruntál
SPINOPA REAL s. r. o. - realitní činnost
Krnovská škrobárna spol. s r.o. - výroba potravinářských výrobků; výroba škrobárenských výrobků pro nepotravinářské účely; výroba krmiv a krmných směsí; poskytování služeb pro zemědělství a zahradnictví; specializovaný maloobchod; velkoobchod; zprostředkování obchodu; mlynářství; silniční motorová doprava nákladní
Slezské sodovkárny, spol. s r. o. "v likvidaci" - zemědělství a lesnictví, včetně myslivosti; Obchodní činnost - koupě zboží za účelem jeho dalšího prode- je a prodej
Junior Centrum Krnov, s. r. o. - provozování tělovýchovných zařízení a zařízení sloužících regeneraci a rekondici; výroba sportovních potřeb; poskytování tělovýchovných služeb; reklamní činnost a marketing; koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej; zprostředkovatelská činnost - akvizitór, mandatář
Tiskárna Krnov, spol. s r.o. "v likvidaci"
Lesy Krnov a. s.
PRONTO A-Z, spol. s r.o. (s.r.o.) "v likvidaci"
iDenik.cz, s.r.o. - zprostředkování obchodu a služeb; činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců; pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti; vydavatelské a nakladatelské činnosti; reklamní činnost a marketing; velkoobchod; poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software; zpracování dat, služby databank, správa sítí
FINETRANS, s.r.o. - silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny, - nákladní mezinárodní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní mezinárodní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny; výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
EmB - Elektromontáže Bruntál s.r.o. - montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených elektrických zařízení; výroba rozvaděčů nízkého napětí; montáž, údržba a servis telekomunikačních zařízení jednotné telekomunikační sítě v rozsahu drátová telekomunikační vedení v místních sítích, včetně navazujících kabelových souborů; obchodní činnost - koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej, včetně zprostředkování; silniční motorová doprava; projektování elektrických zařízení
PGS E.T. s.r.o. - specializovaný maloobchod; velkoobchod
MAGUS ENERGO s.r.o. - montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob plyny; vodoinstalatérství, topenářství; montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení; výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona; výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení; poskytování technických služeb k ochraně majetku a osob; provádění staveb, jejich změn a odstraňování
TRIO - KOMERC, s.r.o. - zpracování tabáku a výroba tabákových výrobků; nákup zboží za účelem dalšího prodeje a prodej
Dřevovýroba Praděd s.r.o. - truhlářství, podlahářství; výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
RENEBO s.r.o. "v likvidaci"
Společenství vlastníků jednotek Krnov, Maxima Gorkého 846/8
SIL-NOVA spol. s r. o. v likvidaci
RH auto image, s.r.o. - hostinská činnost; opravy silničních vozidel; klempířství a oprava karoserií; výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona; činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
BKP Heating, s.r.o. - výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
B & B - Palírna "Pod lipou" v.o.s. - výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona; silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně
STK CENTRUM OLOMOUC, s.r.o. - výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Trade - Impex s.r.o. - činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců; pronájem a půjčování věcí movitých; realitní činnost
MX-NET Vrbensko s.r.o. - výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona; zajišťování veřejných komunikačních sítí; poskytování služeb elektronických komunikací
" FUTUR ", s.r.o. - hostinská činnost; pilařská výroba - výroba řeziva a přířezů; obchodní živnost - koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej; výroba cementového zboží a umělého kamene; zemědělská výroba
FOUNDEIK TRADING s.r.o. - výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona; slévárenství, modelářství; obráběčství; zámečnictví, nástrojářství
Rebeca holding, s.r.o. "v likvidaci" - .
Společenství vlastníků jednotek Na Kopečku 1734/1, Bruntál
"Společenství vlastníků jednotek Albrechtická 69, Krnov"
Mateřská škola Dívčí Hrad s odloučeným pracovištěm Hlinka, příspěvková organizace
SVAVE s.r.o. - pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor bez poskytování jiných než základních služeb spojených s pronájmem
PROSPER CONSTRUCTION - FONEX s.r.o.
Palírna U hranice s. r. o. - výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
SATRIA Comp. s.r.o. "v likvidaci" - výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona; provozování cestovní kanceláře
Albrechtická lesní a.s."v likvidaci" - výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
ARIES Krnov, spol. s r.o. "v likvidaci"
PILA ŠIROKÁ NIVA s.r.o. - silniční motorová doprava nákladní (vnitrostátní provozovaná vozidly do 3,5 t celkové hmotnosti, vnitrostátní provozovaná vozidly nad 3,5 t celkové hmotnosti, mezinárodní provozovaná vozidly do 3,5 t celkové hmotnosti, mezinárodní provozovaná vozidly nad 3,5 t celkové hmotnosti); poskytování technických služeb; velkoobchod; výroba pilařská a impregnace dřeva; poskytování služeb pro hospodaření v lesích a pro myslivost
Společenství vlastníků Široká Niva 177
Základní škola Široká Niva okres Bruntál, příspěvková organizace
PRO AQUA, spol. s r.o. - koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej; zprostředkovatelská činnost; činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců
UNIVERS, společnost s ručením omezeným "v likvidaci" - výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona; hostinská činnost
MB Reality s.r.o.
AGROKOL nova a.s. v likvidaci - obchodní činnost - koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej; zemědělství
M K C STAV, spol.s.r.o. "v likvidaci"
PRESFIN CZ s.r.o. - Polygrafická výroba
Dřevěné konstrukce ŠOPÍK s.r.o. - provádění staveb, jejich změn a odstraňování; výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona; projektová činnost ve výstavbě
S.O.S. OBCHODNÍ s. r. o. "v likvidaci" - údržba motorových vozidel a jejich příslušenství; provádění staveb, jejich změn a odstraňování; silniční motorová doprava nákladní - vnitrostátní a mezinárodní provozována vozidly do 3,5 t celkové hmotnosti; pekařství, cukrářství; koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej; zprostředkovatelská činnost
Reala consulting s.r.o. - organizování sportovních soutěží; rostlinná výroba - vinohradnictví; výroba nápojů; provádění veřejných dražeb; realitní činnost; správa a údržba nemovitostí; činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců; služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy u fyzických a právnických osob; zprostředkování služeb; velkoobchod
Společenství vlastníků jednotek v domě Jesenická 1907/12, Krnov
ZAJJM, s.r.o. - výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona; provádění staveb, jejich změn a odstraňování
Van Gansewinkel MF a.s.
Krnovská lesní obchodní společnost a.s. - velkoobchod; zprostředkování obchodu; zprostředkování služeb
Lacart s.r.o. - výroba kovového spotřebního zboží; obchodní činnost - koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej; realitní kancelář; výroba zboží z papíru
MX-NET Telekomunikace s.r.o. - Poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software; Reklamní činnost a marketing; Zpracování dat, služby databank, správa sítí; Realitní činnost; Grafické práce a kresličské práce; Zprostředkování obchodu a služeb; Specializovaný maloobchod a maloobchod se smíšeným zbožím; Maloobchod provozovaný mimo řádné provozovny; Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců; Výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů; Výroba, instalace a opravy elektronických zařízení; Zajišťování veřejných komunikačních sítí; Poskytování služeb elektronických komunikací
corp. ISP technology, spol. s r.o. - výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona; poskytování služeb elektronických komunikací; zajišťování veřejných komunikačních sítí
FAVAB BOHEMIA s.r.o. - výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
HAVLÍK OPAL spol. s r.o. - výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona; pekařství; hostinská činnost
ELAP výrobní družstvo - montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení; výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona; výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení; poskytování technických služeb k ochraně majetku a osob
KLIMO s.r.o. v likvidaci
JOFO, s. r. o. - provádění veřejných dražeb; provádění dobrovolných dražeb movitých věcí podle zákona o veřejných dražbách; hostinská činnost; poradenství v obchodní činnosti; činnost organizačních a ekonomických poradců; obchodní činnost - koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
SPEDOP-KGV, spol. s r. o. "v likvidaci"
Lesy Slezsko s. r. o. - výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
NORD spol. s r.o. "v likvidaci" - provádění inženýrských staveb; provádění průmyslových staveb; provádění bytových a občanských staveb; projektová činnost v investiční výstavbě; činnost účetních poradců; činnost organizačních a ekonomických poradců; ubytovací služby včetně provozování hostinských činností v těchto zařízeních; konzultační a poradenská činnost v oblasti stavebnictví; obchodní činnost; vydavatelství neperiodických publikací
Liquida ČR, s.r.o. - výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
ŘEMESLO, spol. s r.o. "v likvidaci"
CATTA POWER s.r.o. - výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
CARBON international s.r.o. - výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Deianeira, o.p.s. - 1. Sociální podnikání, podpora vzniku sociální firmy.; 2. Tvorba míst pro dlouhodobě nezaměstnané osoby.; 3. Pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti.; 4. Tréningová pracoviště, vzdělávání, zvyšování zaměstnanosti pro dlouhodobě nezaměstnané osoby.; 5. Odborné poradenství pro dlouhodobě nezaměstnané osoby s kumulací sociálních znevýhodnění.; 6. Odborné poradenství zaměřené na zvyšování finanční gramotnosti obyvatel, prevenci předlužení, řešení dluhových pastí, protidluhové poradenství.
Althaia o.p.s. - poskytování sociálních služeb; sociální podnikání, podpora vzniku sociální firmy; tvorba míst pro dlouhodobě nezaměstnané osoby; pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích aktivit včetně lektorské činnosti; odborné poradenství pro dlouhodobě nezaměstnané osoby s kumulací sociálních znevýhodnění; odborné poradenství zaměřené na zvyšování finanční gramotnosti obyvatel, prevenci předlužení, řešení dluhových pastí, proti dluhové poradenství
TWI Energy s.r.o. - výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
TREON ENERGY s.r.o. - výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7